Η κλινική εικόνα ασθενών που πάσχουν από κάποια νευρολογική διαταραχή ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού και πολλές άλλες παράμετρους. Τα άτομα με νευρολογικές παθήσεις μπορεί να παρουσιάζουν διάφορες αισθητικές, κινητικές και γνωστικές δυσκολίες. Στον τομέα της φυσικοθεραπείας εξετάζονται και αντιμετωπίζονται οι κινητικές δυσλειτουργίες όπως αδυναμία, παράλυση, μειωμένη αδρή και λεπτή κινητικότητα, δυσκαμψία καθώς επίσης και απουσία ελέγχου κίνησης.

Πολλές σύγχρονες ερευνητικές μέθοδοι αποδεικνύουν την αποτελεσματική συμβολή της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση ποικίλων νευρολογικών παθήσεων. Σε αυτόν το στόχο έχει σημαντικό ρόλο το θεραπευτικό Pilates.

Οφέλη του θεραπευτικού Pilates

  • Αρμονικός συνδυασμός αλληλεπίδρασης νου και σώματος
  • Βελτίωση στάσης σώματος και ανάπτυξη λεπτότερων και πιο γραμμωμένων μελών
  • Εκπαίδευση για σωστή αναπνοή και αύξηση της ενέργειας
  • Εστίαση στη σταθεροποίηση του κορμού κεντρικά αλλά και σφαιρικά
  • Βελτίωση κινητικότητας αρθρώσεων & σπονδυλικής στήλης
  • Αύξηση δύναμης, ελαστικότητας, αντοχής, συγχρονισμού σώματος
  • Μείωση κατάθλιψης/άγχους και κατ' επέκταση βελτίωση της ποιότητας ζωής