Πλέον σήμερα υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις στη διάθεση ατόμων με νόσο του Πάρκινσον. Εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή και την χειρουργική προσέγγιση, η άσκηση και η φυσιοθεραπεία αποτελούν σημαντικές επιλογές για τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον.

Ο φυσιοθεραπευτής σχεδιάζει ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων εξατομικευμένο με βάση τις ιδιαιτερότητες του ασθενή και την κλινική εικόνα του. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξατομίκευση της αντιμετώπισης αυτών των ατόμων καθώς η συγκεκριμένη νόσος έχει ποικίλα συμπτώματα που εκφράζονται στον καθένα διαφορετικά.

Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στην έναρξη κίνησης, βραδύτητα, μειωμένο συντονισμό κινήσεων, δυσκολία στη διατήρηση κίνησης, δυσκαμψία σε άκρα και κορμό, αστάθεια, παθολογικός τρόμος.

Ο φυσιοθεραπευτής ουσιαστικά μέσω της ολιστικής προσέγγισης και της εκπαίδευσης του ασθενούς στην κίνηση προλαμβάνει και μειώνει τα συμπτώματα, έχοντας ως επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με νόσο Πάρκινσον.