Το λεμφοίδημα ουσιαστικά ορίζεται η παθολογική συσσώρευση λεμφικού υγρού στους διάφορους ιστούς. Το γεγονός αυτό προκαλεί οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή που πάσχει. Στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει χρόνια φλεγμονή και προοδευτική σκλήρυνση. Ορισμένες φορές μάλιστα μπορεί να παρατηρηθεί και λεμφοστατική ελεφαντίαση, δηλαδή αύξηση του οιδήματος σε βαθμό που το πάσχον άκρο να θυμίζει το άκρο ελέφαντα.

Το λεμφοίδημα παρουσιάζεται συνήθως σε άνω και κάτω άκρα, αλλά ενδέχεται να εμφανιστεί στην κοιλιακή χώρα, στα γεννητικά όργανα, στο στήθος ή στο πρόσωπο.

Τα κλινικά συμπτώματα στο λεμφοίδημα μπορεί να είναι:

 • Προοδευτική αύξηση όγκου του άκρου (αρχικά περιφερικά και μετέπειτα προς το κέντρο)
 • Αίσθηση βάρους στο πάσχον άκρο
 • Μυική αδυναμία και περιορισμός στην κίνηση
 • Χαμηλή αισθητικότητα
 • Ασύμμετρο οίδημα
 • Χαρακτηριστικό εντύπωμα μετά από πίεση
 • Αίσθηση ανελαστικότητας δέρματος
 • Προοδευτική σκλήρυνση μαλακών ιστών (ίνωση)
 • Πάχυνση δέρματος λόγω υπερκεράτωσης και έλκη λόγω λοιμώξεων

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία για το λεμφοίδημα θεωρείται σήμερα η Ολοκληρωμένη Αποσυμφορητική Θεραπεία (C.D.T.). Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση
 • Λεμφική Μάλαξη
 • Διαλείπουσα Συμπίεση με Αεροθαλάμους
 • Κινησιοθεραπεία
 • Συμπιεστική Περίδεση
 • Συμπιεστικές Ελαστικές Κάλτσες/Μανίκια
 • Εκπαίδευση Ασθενούς