Με τον όρο ηλεκτροθεραπεία εννοούμε την εφαρμογή φυσικών μεθόδων και μέσων κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Στη Φυσικοθεραπεία διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που η χρήση τους ενδείκνυται σε ευρύ φάσμα παθήσεων και κακώσεων. Μερικά από αυτά είναι :

- TENS
- LASER
- Biofeedback
- Διαθερμίες
- Υπέρηχος
- Μαγνητικά πεδία
- Ηλεκτρομάλαξη
- Υπέρυθρη ακτινοβολία
- Δινόλουτρα
- Παραφινόλουτρα
- TECAR
- Shock Wave