Στόχος της θεραπείας είναι η επίτευξη κίνησης και λειτουργικότητας χωρίς συμπτώματα. Για να συμβεί αυτό ακολουθείται ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης με βάση το ιστορικό και την φυσική εξέταση του ασθενή.

Στοχεύει στην πρόληψη δυσλειτουργιών, στην ανάπτυξη, βελτίωση, αποκατάσταση ή διατήρηση της δύναμης, αντοχής, κινητικότητας, ελαστικότητας, σταθερότητας ώστε να επανέλθει το άτομο στις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς πόνο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Το ανθρώπινο σώμα αντιδρά, προσαρμόζεται και αναπτύσσεται σε απάντηση των δυνάμεων και τάσεων που τίθενται επάνω του.

Στη θεραπευτική άσκηση ασκούνται προσεκτικά διαβαθμισμένες τάσεις και δυνάμεις με έναν ελεγχόμενο εξελικτικό και κατάλληλα οργανωμένο τρόπο. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού προγράμματος ασκήσεων είναι η συμμετοχή του ασθενούς σε ένα συστηματικό πλάνο θεραπείας.