Η Mέθοδος McKenzie, δηλαδή η Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (ΜΔΘ) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη Mέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας του σπονδυλικού πόνου και του πόνου των άκρων. Οι κλινικοί ΜΔΘ είναι εκπαιδευμένοι στην αξιολόγηση και τη διάγνωση όλων των περιοχών του μυοσκελετικού συστήματος. Η ΜΔΘ είναι η φιλοσοφία της ενεργού εμπλοκής και εκπαίδευσης του ασθενούς.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αρχική αξιολόγηση - ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος για την ακριβή διάγνωση και ως εκ τούτου την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Στην πραγματικότητα, η ΜΔΘ είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές οι οποίες, όταν γίνουν πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη. Η ΜΔΘ αρχίζει με τον κλινικό να λαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό για τα συμπτώματα του ασθενή και πώς αυτά συμπεριφέρονται. Μετά προχωρεί στην κλινική εξέταση. Κάθε σύνδρομο αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με τη μοναδική φύση του, με ειδικές μηχανικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων κινήσεων και παρατεταμένων θέσεων.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση, ο κλινικός θα δώσει ειδικές ασκήσεις και συμβουλές, σχετικά με τις στάσεις που πρέπει να υιοθετήσει και τις στάσεις που πρέπει να αποφύγει, προσωρινά, ο ασθενής. Ο στόχος είναι να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν λιγότερο αριθμό συνεδριών. Μία θεραπεία που μπορεί να την εκτελεί ο ασθενής πέντε ή έξι φορές την ημέρα, είναι πιο αποτελεσματική σε μικρότερο χρονικό διάστημα, από εκείνη που παρέχεται από τον κλινικό μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Άρα, δίνεται έμφαση στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς, ώστε μέσα από αυτήν να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των επισκέψεων στον θεραπευτή, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Τέλος, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία το πρόβλημά τους όταν τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία. Μαθαίνοντας πώς να αντιμετωπίσει μόνος του το τρέχον πρόβλημα, ο ασθενής, μπορεί να μάθει επίσης και πώς θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υποτροπής. Αλλά και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί πλέον να ασχοληθεί γρήγορα με τα συμπτώματα και να έχει τον έλεγχο της θεραπείας του, ακίνδυνα και αποτελεσματικά. Υποτροπιάζοντα προβλήματα είναι πιθανότερο να προληφθούν μέσω της αυτοθεραπείας αντί μέσω μίας παθητικής φροντίδας.