Η τεχνική Κ-Flossing αποτελεί μια καινοτόμα θεραπευτική προσέγγιση που είναι ευρέως διαδεδομένη στον αθλητικό πληθυσμό, τόσο της Αμερικής από όπου ξεκίνησε όσο και της Ευρώπης. Η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού ελαστικού ιμάντα, υλικού καοτσούκ-λάτεξ, με τον οποίο ο θεραπευτής εφαρμόζει ισχαιμική περίδεση στο μέλος του σώματος του ασθενή, που στοχεύει η θεραπεία.
Η ισχαιμική πίεση αρχικά θα δημιουργήσει μία μείωση της τοπικής αιμάτωσης ενώ μετά την απομάκρυνση της πίεσης θα ακολουθήσει μια υπεραιμάτωση που θα μεταβάλει την μικροαγγειακή μορφολογία και θα αυξήσει την ινοβλαστική επιστράτευση και ενεργοποίηση, μια προσαρμογή που οδηγεί στην αναγέννηση και αποκατάσταση του τραυματισμένου κολλαγόνου. Παράλληλα μπορεί να συμβάλει σε κάθαρση του μυός από τα παράγωγα της φλεγμονής και των μεταβολιτών του πόνου και στην απευαισθητοποίηση των νευρικών απολήξεων.
Η τεχνική περιλαμβάνει στατικούς και δυναμικούς χειρισμούς που εφαρμόζονται σε διάφορες ανατομικές δομές του σώματος. O θεραπευτής πραγματοποιεί κινητοποίηση, ειδικές τεχνικές ή και υπομέγιστης αντίστασης άσκηση στον ασθενή-ασκούμενο. Η εφαρμογή δυναμικών χειρισμών σε λειτουργικά πρότυπα αποτελεί βασικό συστατικό της ορθής διαδικασίας αποκατάστασης. Τέλος ο θεραπευτής αφαιρεί τον ιμάντα και παρατηρεί τις άμεσες κλινικές βελτιώσεις.