Το Manual Therapy είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσιοθεραπείας για την αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων όπου ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τα χέρια του. Βασίζεται  στον κλινικό συλλογισμό, μέσω του οποίου ο θεραπευτής αποφασίζει για το ποια διαγνωστική ή θεραπευτική τεχνική θα επιλέξει στην κάθε περίπτωση για να βοηθήσει τον ασθενή του.

Χρησιμοποούνται πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη κλινική εφαρμογή (evidence based practice) η οποία είναι το αποτέλεσμα της παγκόσμιας έρευνας στον τομέα της Ιατρικής, της Φυσικοθεραπείας, της Εμβιομηχανικής και όλων των επιστημών που σχετίζονται με τον άνθρωπο ως σύνολο, ακόμη και των επιστημών της συμπεριφοράς.

Η επιλογή της θεραπείας έχει σαν στόχο την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ασθενή στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί και όχι στην ανακούφιση του συμπτώματος. Ο ασθενής ξεκινά από τις πρώτες επισκέψεις να έχει ενεργό ρόλο στην αποκατάστασή του. Μέσω των τεχνικών manual therapy αποκαθίσταται η κινητικότητα των αρθρώσεων, η λειτουργία των μυών, η ελαστικότητα και οι μηχανικές ιδιότητες του νευρικού ιστού, ταυτοποιείται με κλινικά τεστ η πραγματική αιτία των συμπτωμάτων και η θεραπεία στοχεύει σε αυτή.

Η θεραπεία στοχεύει στο αίτιο, ο χρόνος θεραπείας γίνεται πολύ πιο σύντομος, η αποκατάσταση ουσιαστική και πλήρης, αποφεύγονται οι υποτροπές και ο ασθενής επανέρχεται αμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες ακολουθώντας ένα λειτουργικό και επιβλεπόμενο πρόγραμμα άσκησης, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής του.