Η φυσιοθεραπεία, γενικά απευθύνεται ανεξαρτήτως ηλικίας σε όλους όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα πόνου, κίνησης ή λειτουργικότητας, τα οποία μπορεί να έχουν προκληθεί από παράγοντες όπως τραυματισμοί, παθήσεις, κακή στάση σώματος, ηλικία, περιβαλλοντικοί παράγοντες, από ιδιαίτερες επαγγελματικές απαιτήσεις όπως σε Μουσικούς, Χορευτές και Αθλητές.

Η φυσικοθεραπεία απευθύνεται σε ένα πλήθος παθολογικών καταστάσεων, συγγενών (εκ γενετής) και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο σκελετικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και σε άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Σημαντικά είναι τα οφέλη σε ειδικές ομάδες όπως ηλικιωμένοι ή ασθενείς με χρόνια νοσήματα προκειμένου να προλάβουν την επιδείνωση της κατάστασης και να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση.

Ασθενείς που δεν χρήζουν πλέον εσωτερικής νοσηλείας σε κλινική αποκατάστασης, αλλά έχουν ανάγκη συνέχισης της θεραπείας τους ενώ ταυτόχρονα είναι ενταγμένοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σε παλαιούς ασθενείς που θέλουν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση, που ουδέποτε υπεβλήθησαν σε θεραπεία αποκατάστασης και μετά την αξιολόγηση διαπιστώνεται δυνατότητα ανάρρωσης ή κάλυψης διαφόρων ελλειμμάτων.

Η φυσικοθεραπεία όμως δεν απευθύνεται μόνο σε «ασθενείς». Πρόκειται για μια ειδικότητα η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης κάθε ανθρώπου, ο οποίος καταπονείται, ψυχικά και σωματικά, από τους απαιτητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και την έλλειψη άσκησης. Αυτό το επιτυγχάνει με την ανακούφιση από τον πόνο, με την αποκατάσταση της κίνησης και λειτουργικότητας, με την εκπαίδευση του ατόμου στη σωστή στάση, εργονομία και κίνηση, καθώς και με τη συνολική βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού, εξασφαλίζοντας καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

Ειδικότερα, το φυσικοθεραπεύτρια μας είναι δομημένο και καταρτισμένο, με γνώμονα να απευθύνεται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες κάποιας μυοσκελετικής κάκωσης ή πάθησης και αναζητούν μια επιστημονικά ορθή αλλά και ηθικά άρτια θεραπευτική προσέγγιση.