Η Φυσικοθεραπεία (Physical Therapy) είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ήχος, θερμό-ψυχρό κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως.

Η Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων (Ορθοπεδική, Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λπ.). Βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς με το πολύτιμο κομμάτι της έρευνας. Φυσικοθεραπεία είναι χρήσιμη για τη διάγνωση και τη διαχείριση ενός μεγάλου φάσματος κακώσεων και παθήσεων. Στόχος της είναι να προάγει, να υποστηρίζει και να αποκαθιστά όχι μόνο την σωματική αλλά την ψυχολογική και κοινωνική υγεία.

Οι Φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο. Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή σήμερα απαιτεί εξειδίκευση και διαρκή επιστημονική εξέλιξη. Οι διάφορες τεχνικές και η χρήση ειδικών βοηθημάτων και συσκευών, συντελούν ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στη μέγιστη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενούς με μόνιμη ή παροδική κινητική ανικανότητα. Η άριστη γνώση της φυσιολογίας, της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του Φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών, στην αξιολόγηση των αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και στην αποκατάστασή τους. Ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή καθίσταται ουσιαστικός εφόσον εξετάσει και αξιολογώντας από την φυσιοθεραπευτική σκοπιά τον ασθενή του, σεβόμενος την διάγνωση του γιατρού και λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις παρακλινικές εξετάσεις του ασθενούς, με συνέπεια να καταρτίσει το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα για τον ασθενή συνδυάζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις, τις τεχνικές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του.

Εν κατακλείδι ο ορισμός που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει ως εξής:
«H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών. Ειδικότερα, οι φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγιές».