Η φιλοσοφία μας εστιάζει στην εφαρμογή των όσων αποδεδειγμένα η επιστημονική έρευνα υποστηρίζει, στην παρατήρηση και στην κλινική εμπειρία, καθώς επίσης στις πεποιθήσεις, προσδοκίες και δυνατότητες των ασθενών.

Κατάκτηση πλέον για τον κλάδο της Φυσικοθεραπείας αποτελεί το δικαίωμα δια νόμου πια του αξιολογείν, του επιλέγειν και εκτελείν. Με απλά λόγια Φυσικοθεραπευτής είναι υποχρεωμένος να αξιολογήσει τον ασθενή του, να επιλέξει τα κατάλληλα θεραπευτικά μέσα και τεχνικές και να τα εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του ασθενούς του.

Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε σθεναρά την εξατομικευμένη παρέμβαση, εστιάζοντας μέσω της λήψης ενός ιστορικού και την πραγματοποίησης μιας φυσικής εξέτασης, τα οποία μας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναπτυχτεί ένας δομημένος τρόπος σκέψης, ο λεγόμενος κλινικός συλλογισμός, με συνέπεια την επιλογή και συνδυασμό των κατάλληλων φυσιοθεραπευτικών μέσων και τεχνικών, προσφέροντας μας τελικά την ιδανική θεραπεία στην εκάστοτε περίπτωση.

Αποζημίωση για εμάς είναι η τελική αίσθηση, ότι μέσω της επιστημονικότητας και της ηθικής, προσεγγίσαμε μια δυσάρεστη κατάσταση προς επίλυση αυτής.